fbpx

ขอบเขตงานเว็บไซต์ แพ็จเกจ 2,500

สร้างเว็บไซต์ 1 หน้า

เว็บไซต์ 1 หน้า 5 Blog การจัดวาง Layout 10 Zone

แต่งรูปภาพ 3 ชิ้นงาน

ออกแบบ Graphic Design 3ภาพ ตกแต่งสวยงาม เทียบเท่าเว็บไซต์ราคาแพง

อัพสินค้า 6 Product

อัพสินค้าแบบไม่แต่งรูป ได้ 6 ชิ้น

แก้ไขซ่อมแซม 1 ครั้ง

กรณีลูกค้าปรับแต่งเว็บไซต์เอง แล้วเกิดปัญหากับโครงสร้างเว็บไซต์ มีบริการแก้ไขให้ฟรี 1 ครั้ง